Henkilötietojen käsittely

OP Ryhmän palveluja tarjoavat ryhmään kuuluvat osuuspankit ja/tai OP Osuuskunta konserniyhtiöineen (jäljempänä palveluntarjoajat). Palveluntarjoajat ja rekisterinpitäjät käsittelevät tietoja lain sallimissa rajoissa ja noudattavat hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimivat niin, ettei rekisteröityjen yksityisyyden suoja vaarannu.

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniryritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj ja OP Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy ja Pivo Wallet Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP Ryhmän luottolaitokset, rahoitusalan yritykset sekä vakuutusyhtiöt muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) määritellyn rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään palvelujen toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, suoramarkkinointiin sekä asiakkaalle tarjottavan verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista rekistereistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Tietoja voidaan luovuttaa OP Ryhmän sisällä asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä ryhmittymän riskienhallintaa varten.

Asiakaspuheluja sekä videoneuvotteluja voidaan nauhoittaa ja viestejä tallentaa niiden sisällön varmistamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi palvelun niin edellyttäessä.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa mainittuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakkuussuhteen perusteella. Osuuspankin asiakkaan rekisterinpitäjä on oma asiakkuuspankki ja vakuutusasiakkuuden osalta vakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö.

Evästeet

Internetpalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia (session cookies) ja pysyviä (persistent cookies). Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneen muistiin istunnon ajaksi. Selainyhteyden päättyessä eväste katoaa. Pysyvät evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle pitkäksi aikaa. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan käyttäjälle mitä uutta internetsivulle on tullut sen jälkeen kun käyttäjä on edellisen kerran käynyt sivulla.

Palveluntarjoaja käyttää evästeitä siten, että asiakkaille voidaan tarjota kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata OP Ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi OP Ryhmän yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden estäminen selaimessa

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimessa, mutta sen jälkeen OP Ryhmän verkkopalvelujen toiminnallisuus saattaa heikentyä. Verkkopalvelun käyttäminen tunnistautuneena asiakkaana ei ole mahdollista, jos evästeiden käyttö estetään.